Praca w magazynie jest pełna niebezpieczeństw. Regały wysokiego składowania wypełnione ciężkimi i dużymi paletami, szybko poruszające się wózki widłowe i konieczność ich obsługiwania, a także zwracanie uwagi na inne zagrożenia, których w takich miejscach nie brakuje. Każda z tych rzeczy sprawia, że zawód magazyniera trudno zaliczyć do bezpiecznych. Przypomina o tym kurs BHP, na który magazynierzy powinni być regularnie delegowani.

Jakie jest największe zagrożenie w pracy na tym stanowisku? To niestety przygniecenie upadającym z dużej wysokości przedmiotem, takim jak skrzynia lub paleta. Aby chronić swoje ciało przed obrażeniami, magazynierzy mają obowiązek stosowania różnego typu środków ochrony indywidualnej. Do takich zalicza się między innymi kask, rękawice oraz obuwie robocze ze wzmacnianymi noskami.

Jednak kurs BHP zwraca jeszcze uwagę na wiele innych aspektów wykonywanej pracy. Również tych, które obejmują używanie wózków widłowych.

 

Jak bezpiecznie korzystać z wózków widłowych? Aby to było w ogóle możliwe, konieczne jest posiadanie stosowanych uprawnień. Uprawnienia na wózki widłowe zdobywa się uczestnicząc w kursach zakończonych zdobyciem uprawnień. Magazynier z uprawnieniami na wózek widłowy powinien szczególną uwagę zwracać na to, co dzieje się w jego bezpośrednim otoczeniu. Czy na trasie przejazdu jego wózku nie znajdują się przeszkody w postaci towarów lub osób. Konieczne jest również umiejętne operowanie masztem wózka, tak aby palety z towarem wsuwać idealnie w puste miejsce na regałach.

Kurs BHP będzie omawiał zasady prawidłowego korzystania zarówno z wózków, jak również jazdy po magazynie. Ustępowanie pierwszeństwa innym pojazdom, konieczność zabezpieczenia miejsca pracy, a także stosowanie ostrzegawczych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, w które urządzenie powinno zostać wyposażone. Po takim kursie BHP pracownik powinien być dobrze przygotowany do wykonywania przez siebie obowiązków w ramach podpisanej umowy o pracę.