Do obowiązków każdej firmy zatrudniającej pracowników należy organizowanie kursów i szkoleń BHP. Są one niezbędne do tego, aby pracownicy mogli wykonywać swoją pracę bezpiecznie i zgodnie z zasadami. Jednak wielu z nich ma wątpliwości, czy rzeczywiście kursy BHP odnoszą oczekiwany skutek i czy udział w nich jest konieczny do wykonywania pozostałych obowiązków zawodowych.

Jak jest w rzeczywistości? Czy pracownik ma prawo odmówić udziału w kursach i szkoleniach BHP organizowanych przez pracodawcę, a jeśli tak, to z jakimi konsekwencjami się to wiąże. Bo to że takie na pewno występują, wydaje się być zupełnie oczywiste. Pracodawca podlega obowiązkowi organizowaniu kursów BHP i jest to zaznaczone w prawie pracy, które ma obowiązek przestrzegać.

Co jednak z pracownikiem, który z jakichś powodów nie chce wziąć udziału w kursie? Uczestnictwo w takich kursach zawsze jest dokumentowane lista obecności i sprawozdaniem. Dokumenty te trafiają do akt pracowniczych i są tam przechowywane przez kilka lat. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, urzędnicy sprawdzają między innymi to, czy pracodawca wywiązał się z obowiązku organizowania takiego szkolenia. Jeśli tak, ale pracownik odmówi uczestnictwa, pracodawcy przysługują następujące możliwości działania.

Praca bez wymaganego przeszkolenia nie może być prowadzona na wybranych stanowiskach pracy. Pracownik, który nie chodził na kursy BHP lub nie ma ważnych badań lekarskich, nie będzie mógł podjąć się wykonywania takiej pracy.

Oznacza to że pracodawca może go zwolnić z tytułu rażącego niedopełnienia obowiązków i nieprzestrzegania kodeksu pracy oraz zasad BHP. Stwarzanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dla siebie oraz innych pracowników jest wystarczającym powodem do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. Przypomnijmy, że w takich przypadkach pracownikowi nie przysługuje prawo do uzyskania odprawy, gdyż rozwiązanie umowy o pracę następuje z jego winy. Jak widać, nie warto nie chodzić na takie kursy i usilnie starać się unikać uczestnictwa w nich.