Szkolenie ppoż jest organizowane w różnych instytucjach, które zatrudniają pracowników. Jednak warto zastanowić się nad tym, kto może przeprowadzić takie szkolenie. Jeśli jesteśmy przedsiębiorcami, może to mieć dla nas ogromne znaczenie, jako że będzie nam zależeć na tym, by taki kurs był przeprowadzony w sposób możliwie jak najbardziej profesjonalny. Okazuje się ponadto, że nie każdy może organizować tego typu szkolenia i trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia.

 

Warto więc zauważyć, że szkolenie ppoż może być przeprowadzone przez osoby, które mają kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej, czy specjalisty ochrony przeciwpożarowej.

Warto też posiadać tytuł technika pożarnictwa, bądź inżyniera pożarnictwa, jeśli ma się zamiar organizować tego typu szkolenia. Jak będziemy mogli się przekonać, na rynku nie brakuje ofert firm, które zajmują się przeprowadzaniem tego typu szkoleń, więc w stosunkowo niedługim czasie powinno nam się udać nawiązać współpracę z jedną z nich.

 

Szkolenie ppoż jest najczęściej organizowane dla pracowników, ale też istnieje taka możliwość, by kurs taki był zorganizowany dla pracodawców. Mogą być przeprowadzane szkolenia tego typu okresowo, jak i w formie podstawowej. Podstawowe szkolenie jest obowiązkowe i musi być przeprowadzone w terminie do pół roku od momentu, kiedy w przedsiębiorstwie zostanie zatrudniony nowy pracownik. Natomiast szkolenie okresowe ma na celu pogłębienie posiadanej wiedzy i poszerzenie ją o nowe wiadomości, a także o ćwiczenia praktyczne.

 

Zaplanuj szkolenie ppoż dla swojej firmy razem z bhp-praktyk.pl już dzisiaj!

 

Ważne jest więc to, by na terenie danego zakładu pracy znajdowała się chociaż jedna osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do tego, by można było przeprowadzić szkolenie przeciwpożarowe. Jest to nie tylko wygodne rozwiązanie dla pracodawcy, ale również pozwala na to, by w firmie można było w miarę regularnie przeprowadzać takie szkolenia bez narażania się na zbyt duże koszty. Osoba, która przeprowadza szkolenie również ma komfort psychiczny, ponieważ dokładnie orientuje się, jakiego rodzaju zagadnienia są poruszane na kursie podstawowym, a jakie na szkoleniu okresowym.