Kurs ppoż i cel szkolenia

Podejmując pracę w danym zakładzie pracy, trzeba się liczyć z koniecznością przejścia odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Jednym z nich jest kurs ppoż, który organizuje się wszędzie tam, gdzie w instytucji są inne zatrudnione osoby poza samym przedsiębiorcom. Warto zastanowić się nad tym, jakie są cele takiego szkolenia. Atakże jak może ono wpłynąć na poprawę …